Affilation Number: 2132018
Email ID: jlnschool.sre@gmail.com
Phone Number: +91-9997666012
Affilation with the board since: 2014
Address: 6km. Delhi Road (Chunehti)
Saharanpur (UP)
   
 
The Institution is run by Jawaharlal Nehru Prashikshan Sansthan, Saharanpur. Academic Year is from 1st April, 2019.

 

 S.NO

Member NAME

Father/spouse Name

Designation in SMC

Phone office

Phone

 

  1

MR. ANKIT

SH.ANIL

PRESIDENT

9760634056

9760634056

  2

MR. ANIL KUMAR JAIN

SH. MP.JAIN

MANAGER

9997666012

9997666012

  3

MRS. KAMLA JAIN

SH.B.P.JAIN

TREASURER

8923931997

8923931997

  4

MRS. UDIT JAIN

SH. UMESH KUMAR JAIN

MEMBER

9811668407

9811668407

  5

MR.ANURAG JAIN

SH.BHUPENDRA JAIN

MEMBER

9811668407

9811668407

  6

MRS.MEENU JAIN

SH.BHARAT JAIN

MEMBER SECRETARY

9997666012

9997666012

  7

MS.SAPNA JAIN

SH. SATISH KUMAR

TEACHER REORESENTATIVE

8923931997

8923931997

  8

MRS.ANJU DEVI

SH.KARAM SINGH

TEACHER PEPRESENTATIVE

9058010831

9058010831

  9

MR.SHIV KUMAR

SH.SURENDRA KUMAR

PARENTS REPRESENTATIVE

9897335871

9797335871

  10

MR. SUNIL KUMAR

SH.RAM KUMAR

PARENTS REPRESENTATIVE

9627560927

9627560927

  11

MR.ASHOK KUMAR JAIN

SH. DEVEDNRA KUMAR

EDUCATIONIST

9810435431

9810435431

  12

MR. PARITOSH KALRA

SH.Avinash Chandra kalra

EDUCATIONIST

9358398407

9358398407

  13

MR. Manoj kr.Awasthi

SH. Kailash Shankar Awasthi

EDUCATIONIST

9690200039

9690200039